doradztwo
gospodarcze i finansowe

Więcej

finansowanie
przedsiębiorstw

Więcej

finansowanie
projektów inwestycyjnych

Więcej

alternatywne
źródła finansowania

Więcej

Zakres świadczonych usług

Finansowanie nieruchomości

Pomagamy pozyskać finansowanie dla projektów deweloperskich, mieszkaniowych i komercyjnych. Doradzamy w procesie zakupu i refinansowania nieruchomości. Doradzamy w procesie pozyskania inwestora, partnera JV. Koordynujemy proces przygotowania dokumentacji niezbędnej do pozyskania i wykorzystania finansowania. Przygotowujemy biznesplany, memoranda informacyjne. Negocjujemy w imieniu klienta warunki finansowania.

Finansowanie projektów inwestycyjnych

Doradzamy w procesie przygotowania projektu i pomagamy pozyskać finansowanie inwestycyjne. Organizujemy finansowanie dla operacyjnych przedsiębiorstw jak i dla spółek celowych. Przygotowujemy biznesplany, prognozy finansowe, koordynujemy przygotowanie wycen, badań rynku, ekspertyz technicznych. dy na jakich działają instytucje finansowe i potrafimy efektywnie komunikować potrzeby naszych klientów.

Doradztwo gospodarcze i finansowe

Pomagamy w opracowaniu optymalnej struktury transakcji. Przygotowujemy biznesplany, prognozy finansowe, memoranda adresowane do instytucji finansowych i potencjalnych inwestorów. Wspieramy w procesie restrukturyzacji zadłużenia.

Alternatywne źródła finansowania

Doradzamy w procesie uzupełnienia wymaganego przez instytucje finansowe wkładu własnego w projektach. Aranżujemy finansowanie pomostowe w oparciu o aktywa, w formie kredytów, pożyczek mezzanine i obligacji korporacyjnych.